KULTURKA archiwum o piśmie


Kwiecień 2016:


Mija dwa lata, od kiedy Kulturka przekształciła się w audycję muzyczną pn. "Kulturka musi być", emitowaną co czwartek po godz. 20.00 na antenie Radia Sochaczew. 
"Kulturka musi być" ma swoją stronę na facebooku. Zapraszamy w imieniu Łukasza Szewczyka


Styczeń 2006 - Grudzień 2012:


„KULTURKA” jest projektem Stowarzyszenia Kolektyw Twórczy Sochaczew, jednakże istnieje dłużej niż stowarzyszenie. Powstała z inicjatywy Rafała Milczarka i przez jakiś czas funkcjonowała jako główne medium Sochaczewskiego Klubu Filmowego (SKF-u), by po kilku miesiącach stać się całkowicie autonomicznym tworem.

Wydawana przez osoby, które po kilku latach przygotowywania pisma założyły stowarzyszenie. Ukazuje się bez przerw od 2006 roku. Jej tytuł jest wyrazem zamiłowania do kultury – stąd nazwa i mały format.

Gazetka skupia wokół siebie osoby z dziennikarską pasją. Są to osoby zainteresowane tym, co dzieje się w powiecie sochaczewskim i okolicach, piszące o aktualnych wydarzeniach i zjawiskach kulturalnych, literaturze, filmie, muzyce, zamieszczające swoje wiersze, recenzje, felietony. Wśród nich są plastycy, graficy, fotografowie, poeci, kinomaniacy, melomani, "kulturożercy".
Twórcy "Kulturki" nie pobierają opłat za swoją pracę.

Opisuje lokalną małą rzeczywistość, ale także przygląda się wydarzeniom w większym wymiarze, materiał do tekstów stanowi obserwacja otoczenia, tego, co dzieje się w bliższej
i dalszej okolicy. Autorami tekstów jest młodzież i dorośli ludzie mający swoje liczne zajęcia, ale umiejący wygospodarować czas na pasje i zainteresowania, przenoszący je dalej, zarażający nimi innych.

Czasopismo charakteryzuje rozpiętość tematów i gatunków literackich. Ma swe stałe elementy, rubryki. Dla prowadzenia niektórych z nich redakcja podejmuje współpracę z grupami nieformalnymi, instytucjami, innymi organizacjami, osobami.

Pismo z początkowych ośmiu stron rozrosło się do ponad sześćdziesięciu. Wpisało się już w lokalne środowisko medialne. Jego twórców, w maju 2009 roku, zaproszono w charakterze ekspertów, na powiatowy, organizowany przez „Ziemię Sochaczewską”, 14 Konkurs Młodych Dziennikarzy.

Wydawane jest raz w miesiącu.

Stowarzyszenie Kolektyw Twórczy Sochaczew (w roku 2010) oraz osoby „Kulturkę” redagujące: Łukasza Szewczyka (rok 2009) oraz Justynę Marciniak (rok 2008) uhonorowano statuetkami burmistrza miasta Sochaczew za działalność w kulturze.